Anmälan

Du kan anmäla intresse till fritidsklubb på flera olika sätt. Välj det som passar dig bäst.

På barnomsorgsadministrationens webbplats: www.ebarnungdom.uppsala.se

På en pappersblankett som du hämtar på kommunens hemsida: Anmälan och uppsägning till fritidsklubb

På en pappersblankett som du hämtar på närmaste fritidsklubb: Kontaktuppgifter till våra fritidsklubbar

Vill du ringa så når du barnomsorgens support på 018 - 727 55 00.

19 januari 2017